மனம் விட்டு பேசும் அறை

மனம் விட்டு பேச ஆளில்லையே என்ற வருத்தமா? அழுகை அறையை அறிமுகப்படுத்திய ஸ்பெயின்!!

ஸ்பெயின் : மனம் விட்டு பேச யாருமில்லை என்ற கவலையை போக்க CRYING ROOM என்ற முறையை மனநல நிபுணர்கள்…