மனைவிக்கு உரிமை

கொலையே செய்தாலும் கணவனின் பென்சன் பணத்தைப் பெற மனைவிக்கு உரிமை உண்டு..! உயர்நீதிமன்றம் பரபரப்பு தீர்ப்பு..!

ஒரு அசாதாரண தீர்ப்பாக, பஞ்சாப் மற்றும் ஹரியானா உயர் நீதிமன்றம் சமீபத்தில், கணவனைக் கொன்றாலும் மனைவி குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கு தகுதியுடையவர்…