மம்மி

தங்க நாக்குடன் மம்மி கண்டுபிடிப்பு! எத்தனை ஆண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது தெரியுமா?

எகிப்து நாட்டின் தபோசிரிஸ் மேக்னா எனும் இடத்தில், தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட நாக்குடன், பழமையான மம்மி ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. சுமார் 2000…