மருத்துவர் கபீல் கான்

மருத்துவர் கபீல் கான் மீதான தேசிய பாதுகாப்புச் சட்டம் ரத்து..! அலகாபாத் உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு..!

தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் உத்தரபிரதேச அரசால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த டாக்டர் கபீல் கானை உடனடியாக விடுவிக்க அலகாபாத் உயர்…