மருத்துவ கல்லூரி மாணவர்கள்

சமஸ்கிருத உறுதிமொழி ஏற்பு சர்ச்சை: மாணவர்கள் அளித்த பரபரப்பு விளக்கம்..தொடரும் விசாரணை..!!

‘முதலாமாண்டு மருத்துவ மாணவர்களுக்கான சரக ஷபாத் உறுதிமொழியை ஆங்கிலத்தில்தான் வாசித்தோமே தவிர சமஸ்கிருதத்தில் அல்ல’ என்று மருத்துவக் கல்லூரி மாணவர்…