மலையகோயில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி

மலையகோயில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டி: வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கல்

புதுக்கோட்டை: மலையகோயில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் காளைகளை அடக்கும் வீரர்களுக்கு வீரர்கள் பிடியில் சிக்காமல் சென்ற காளைகளின் உரிமையாளர்களுக்கும் பரிசுகள்…