மஹிந்திரா ஸ்கார்பியன்

மஹிந்திரா ஸ்கார்பியன் பெயர் இந்தியாவில் பதிவு | நாம் என்ன எதிர்பார்க்கலாம்? முக்கிய விவரங்கள் இங்கே

மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ எஸ்யூவியின் புதிய தலைமுறை மாடலை அடுத்த ஆண்டு இந்திய சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது. அறிமுகப்படுத்தப்படுவதற்கு முன்னதாக, நிறுவனம் வரவிருக்கும்…