மாங்கொட்டை நன்மைகள்

நீங்க தூக்கி எறியும் மாங்கொட்டையின் நன்மைகள் தெரிஞ்சா ஆடிப் போய்டுவீங்க!!!

மாம்பழங்களை ரசித்து சாப்பிடும் நாம் அதன் கொட்டையில் இருக்கும் நன்மைகள் பற்றி அறியாமல் தூக்கி எறிந்து விடுகிறோம். ஆனால் இந்த…