மாட்டுப் பொங்கல்

தஞ்சாவூர் பெரியகோயிலில் மகர சங்கராந்தி மாட்டுப் பொங்கல் பெருவிழா : மகா நந்திகேசுவரருக்கு 500 கிலோ காய்கனி அலங்காரம்

மகர சங்கராந்தி மாட்டுப் பொங்கல் விழாவையொட்டி, தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் உள்ள மகா நந்திகேசுவரருக்கு சுமார் 500 கிலோ எடையுடைய…