மாணவன் உடல் மீட்பு

பந்தை எடுக்க சென்ற மாணவர் ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட சம்பவம் : இரண்டு நாட்களுக்கு பின் உடல் மீட்பு

விழுப்புரம் : ஆற்றில் அடித்து செல்லப்பட்ட பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மாணவன் உடல் 2 நாட்களுக்கு பிறகு மீட்கப்பட்டது. விழுப்புரம் மாவட்டத்தில்…