மாதுளை

மாதுளைப்பழம்: என்னதான் கொஞ்சம் விலை அதிகமென்றாலும் இதை சாப்பிடாமல் இருக்கக்கூடாது! ஏன் தெரியுமா?

மார்க்கெட்டுக்கு சென்று மாதுளம் பழத்தின் விலையைக் கேட்டாலே தலையே சுற்றி விடும் போல இருக்கிறது. இருந்தாலும் அதன் நன்மைகளை எண்ணிப்…