மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு : பணியாணை வழங்கிய கோவை மாவட்ட ஆட்சியர்!!

கோவை : கோவை மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு முகாமில் மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு தனியார் நிறுவனங்களில் பணி…