மாவட்டம் முழுதும் சைக்கிளில் சென்று 2 நாளில் 5000 மரக்கன்று நட்டிய சாதனை

மாவட்டம் முழுதும் சைக்கிளில் சென்று 2 நாளில் 5000 மரக்கன்று நட்டிய சாதனை: மாணவர்களுக்கு ஆட்சியர் பாராட்டு

விருதுநகர்: விருதுநகர் மாவட்டம் முழுதும் சைக்கிளில் சென்று 2 நாளில் 5000 மரக்கன்று நட்டிய சாதனை புரிந்த மாணவர்களை மாவட்ட…