மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.பி. கார்த்திகா

24 மணி நேரமும் செயல்படும் கட்டுபாட்டு அறை: மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ்.பி. கார்த்திகா தகவல்

தருமபுரி: நிவர் புயல் தடுப்பு மற்றும் நிவாரண பணிகளுக்காக 24 மணி நேரமும் செயல்படும் வகையில் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர்…