மிசா கைதி

மிசா கைதிகளுக்கான பென்ஷன் திட்டம் ரத்து ..! காங்கிரஸ் அழுத்தத்திற்கு பணிந்தது உத்தவ் அரசு..!

1975-1977 நாட்டில் அவசரகாலத்தில் உள்நாட்டு பாதுகாப்பு பராமரிப்பு சட்டத்தின் (மிசா) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட கைதிகளுக்கான ஓய்வூதிய திட்டத்தை மகாராஷ்டிரா…