மின்வழி பாதை அமைக்கும் பணியினை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர்

மின்வழி பாதை அமைக்கும் பணியினை தொடங்கி வைத்த அமைச்சர்…

அரியலூர்: பொய்யாதநல்லூர் கிராமத்தில் 2.5 கோடி மதிப்பில் மின்வழி பாதை அமைக்கும் பணியினை அமைச்சர் சிவசங்கர் தொடங்கி வைத்தார். அரியலூர்…