மிழ்நாடு பாரா ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஆர். சந்திரசேகர்

‘மாரியப்பனால் இந்தியாவுக்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்திற்கும் பெருமை’ : தமிழக பாராலிம்பிக் சங்க தலைவர் வாழ்த்து..!!!

பாரா ஒலிம்பிக் போட்டியில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற மாரியப்பனுக்கு தமிழ்நாடு பாரா ஒலிம்பிக் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஆர். சந்திரசேகர்…