மீட்கப்பட்ட இரு குட்டிகள்

இறந்த புலிக்கு அருகே மீட்கப்பட்ட இரண்டு குட்டிகள் : வண்டலூரில் சேட்டை செய்யும் புகைப்படம் வெளியீடு!!

சென்னை : வண்டலூர் பூங்கா வந்த இரண்டு புலிக்குட்டிகள் நல்ல முறையில் இருப்பதாக பூங்கா நிர்வாகம் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளது. நீலகிரி…