முகநூல் காதல் மன்னன்

காதல் வலையை விரித்து சிறுமியை சீரழித்த காமுகன்.! உல்லாசமாக இருக்க ஊர் ஊராக சுற்றிய கொடுமை.!!

மதுரை : முகநூலில் பழகிய சிறுமியை காதல் வலையில் விழ வைத்து இபாஸ் இல்லாமல் பல்வேறு இடங்களுக்கு சுற்றி பாலியல்…