முட்டை எண்ணெய்

இயற்கையாகவே அலை அலையான கூந்தல் வேண்டும்னா இத அதிசய பொருளை முயற்சி செய்யுங்கள்!!!

எந்தவொரு இயற்கை சிகிச்சையும் நீண்ட காலத்திற்கு கூந்தலில் சிறப்பாக செயல்படும். செயற்கை பொருட்கள் மற்றும் வரவேற்புரை சேவைகள் இடைப்பட்ட பளபளப்பு…