முதல் கழுதைப் பண்ணை

ஒரு லிட்டர் கழுதைப் பால் 7000 ரூபாய்..! ஹரியானாவில் தொடங்கப்படும் நாட்டின் முதல் கழுதைப் பண்ணை..!

பசு, எருமை, ஆடு உள்ளிட்ட பல பால் கொடுக்கும் விலங்குகள் இந்தியாவில் வளர்க்கப்படுகின்றன. ஆனால் தற்போது நாட்டிலேயே முதன்முறையாக தொடங்கப்பட உள்ள…