மூளைப் புற்றுநோள்

உண்மையான, அன்பே சிவம் காட்சி – மூளைப் புற்று நோயுடன் போராடும் கமல் ரசிகர் – கண்கலங்கிய கமல் !

தமிழ் சினிமாவில் நடிப்புக்கு அத்தாட்சியாக இருந்த சிவாஜி கணேசனுக்கு பிறகு இருக்கும் ஒரு நடிகர் என்றால் அது நம்ம உலகநாயகன்…