மேவலால் சவுத்ரி

ஊழல் குற்றச்சாட்டால் பதவியேற்ற மூன்றே நாளில் ராஜினாமா செய்த பீகார் கல்வி அமைச்சர்..!

ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடர்ந்து பீகாரின் புதிய கல்வி அமைச்சர் மேவலால் சவுத்ரி பொறுப்பேற்ற சில நாட்களிலேயே ராஜினாமா செய்துள்ளார். மூன்று…