யமஹா FZ-X

இந்தியாவில் FZ-X பிராண்ட் பதிவு செய்தது யமஹா | முழு விவரங்கள் இங்கே

யமஹா இந்தியாவில் FZ-X என்ற புதிய மோட்டார் சைக்கிள் பெயரை பதிவு செய்துள்ளது. ஜப்பானிய பிராண்ட் நாட்டில் ஒரு புதிய…