ரகுபதி லட்டுக்கள்

ஒன்றே கால் லட்சம் “ரகுபதி லட்டுக்கள்”..! ராமர் கோவில் பூமி பூஜையை முன்னிட்டு நாடு முழுவதும் விநியோகம்..!

வரலாற்றுச் சிறப்பு மிக்க அந்த நாள் இறுதியாக வந்துவிட்டது. ஆம், ராமர் கோவிலுக்கான பூமி பூஜை இன்று நடைபெறுகிறது. இந்நிலையில் பாட்னாவின் மகாவீர்…