ராக்

‘WWE Rock’ இவர் ஒரு வருடத்தில் வாங்கிய சம்பளம் எவ்வளவு தெரியுமா..? வாயை பிளந்த ரசிகர்கள்..!

உலக அளவில் அதிக சம்பளம் வாங்கிய நடிகர்கள் பட்டியலில் WWE Rock என அழைக்கப்படும் நடிகர் ‘டிவைன் ஜான்சன்’ முதலிடம்…