ரியல்மீ SLED 4K tv

ரியல்மீ உலகின் முதல் SLED 4K ஸ்மார்ட் டிவியை விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தவுள்ளது

ரியல்மீ நிறுவனத்திடமிருந்து புதிய ஸ்மார்ட் டிவி விரைவில் இந்தியாவில் அறிமுகமாக உள்ளது. ரியல்மீ உலகின் முதல் SLED 4K ஸ்மார்ட்…