ரூ.50 லட்சம் நிதி அறிவிப்பு

நாட்டுக்காக வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரர்: ஆந்திர அரசு ரூ.50 லட்சம் நிதி அறிவிப்பு!!

ஆந்திரா: காஷ்மீரில் வீர மரணம் அடைந்த ராணுவ வீரர் குடும்பத்துக்கு ஆந்திர அரசு ரூ.50 லட்சம் நிதி அறிவித்துள்ளது. ஜம்மு-காஷ்மீர்…