ரெப்போ வட்டி விகிதம்

8வது முறையாக ரெப்போவில் மாற்றமில்லை… ரிவர்ஸ் ரெப்போ விகிதமும் No Change : ரிசர்வ் வங்கி

ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் எந்தவித மாற்றமும் இல்லை என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் ஆளுநர் சக்தி…

வங்கிகளுக்கான ரெப்போ வட்டி விகிதம் 4 சதவிகிதமாக தொடரும் : ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு

வங்கிகளுக்கான ரெப்போ எனப்படும் குறுகிய கால கடன் வட்டி விகிதம் 4 சதவிகிதமாக தொடரும் என்று ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்துள்ளது….