ரேடியோ அலைகள்

ரேடியோ அலைகள் மூலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ள வேற்று கிரகங்களுக்கு ஏன் இத்தனை மவுசு???

உலகெங்கிலும் உள்ள வானியலாளர்கள் பூமியிலிருந்து பல ஒளி ஆண்டுகள் தொலைவில் உள்ள கிரகங்கள், நட்சத்திரங்கள் மற்றும் விண்மீன் திரள்களைத் தேடி,…