லாரியில் கடத்திய 20 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்

கேரள மாநிலத்திற்கு லாரியில் கடத்திய 20 டன் ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்…

திருச்சி: சமயபுரம் அருகே லால்குடியிலிருந்து கேரள மாநிலத்திற்கு லாரியில் கடத்தி வந்த 20 டன் ரேஷன் அரிசியை போலீசார் பறிமுதல்…