லூமிஃபோர்ட் மேக்ஸ் T55

லூமிஃபோர்ட் மேக்ஸ் T55 ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்போன்ஸ் அறிமுகம்

லூமிஃபோர்ட் இந்தியாவில் MAX T55 ட்ரூ வயர்லெஸ் இயர்போன்களை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. லூமிஃபோர்ட் மேக்ஸ் T55 சீரிஸின் விலை ரூ.3,599 ஆக…