லெக்ஸஸ் LS500 நிஷிஜின்

ரூ.2.22 கோடி மதிப்பில் செம்ம செம்ம சீனாக புதிய லெக்ஸஸ் LS500 நிஷிஜின்! அப்படியென்ன ஸ்பெஷல்?

லெக்ஸஸ் இந்திய சந்தையில் அதன் முதன்மை செடான் பிரிவில் ஒரு புதிய மாடலை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த புதிய மாடல் லெக்ஸஸ்…