லைவ்வில் வானிலை அறிக்கை வாசித்த அம்மா

லைவ்வில் வானிலை அறிக்கை வாசித்த அம்மா; குறுக்கே வந்த கவுசிக்..!

செய்தி சேனல் ஒன்றில் நேரலையாக வானிலை அறிக்கையை பெண் ஒருவர் வாசித்து கொண்டிருந்த போது, அவரது கைக்குழந்தை, ‘குறுக்கே இந்த…