வங்கித்துறை

வங்கித்துறையில் மிக முக்கியமான சீர்திருத்தம் அமல்..! தனியார் வங்கிகளுக்கு புதிய விதிகளை அறிவித்தது ஆர்பிஐ..!

ஒரு பெரிய சீர்திருத்த நடவடிக்கையாக, இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (ஆர்பிஐ), வங்கிகளின் எம்.டி மற்றும் தலைமை நிர்வாக அதிகாரிகளின் பதவிக்காலத்தில் புதிய…