வசுந்தரா காஷ்யாப்

பீரியட்ஸ் பற்றி சொன்னால் இங்கு பல இயக்குனர்களுக்கு புரியாது – வசுந்தரா காஷ்யாப் வேதனை !

தனது ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மாடலிங் துறையில் இருந்த இவர் மிஸ் சென்னை பட்டத்தை வென்றவர் நடிகை வசுந்தரா. அதன் மூலம்…