வடகிழக்கு மாகாணங்கள்

2024’க்குள் எல்லாப் பிரச்சினைகளும் ஓவர்..? உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா அதிரடி..!

மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா, வடகிழக்கு மாகாணங்களில் அமைதி நடவடிக்கைகளின் எல்லைக்கு வெளியே மீதமுள்ள கிளர்ச்சிக் குழுக்களின் பிரச்சினைகளை 2024’க்குள்…