வனக்காவலர்கள்

ஊனத்தால் நிராகரித்த தாய்..! வளர்ப்புப் பெற்றோராக மாறிய வனக்காவலர்கள்..! மங்களா எனும் புலிக்குட்டியின் கதை..!

அந்த பெண் புலிக் குட்டியின் வயது இரண்டு மாதம் தான் ஆகி இருந்தது. புலிக்குட்டியின் பின்னங்கால்கள் செயலிழந்ததால் தாய்ப்புலி குட்டியை நிராகரித்து விட்டது. இதனால் பசியுடன்…