வயிறு உப்பு

வயிறு உப்புசத்தை ஒரே வாரத்தில் போக்கும் ஆயுர்வேத மருத்துவம்!!!

பொதுவாக வயிற்றில் வாயு உருவாக்கப்படுவதால் ஏற்படும் வீக்கம் என்பது பலரும் அனுபவிக்கும் பொதுவான பிரச்சினையாகும். இருப்பினும், இது ஒரு பலவீனமான…