வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்கள்

தாஜ்மஹால் தவிர அனைத்து வரலாற்று நினைவுச் சின்னங்களும் திறப்பு..! ஆக்ரா நிர்வாகம் அதிரடி அறிவிப்பு..!

தாஜ்மஹால் மற்றும் ஆக்ரா கோட்டை தவிர ஆக்ராவில் உள்ள அனைத்து வரலாற்று நினைவுச்சின்னங்களும் செப்டம்பர் 1 முதல் மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று…