வருமான வரி அறிக்கை

வருமான வரி அறிக்கை தாக்கல் செய்யத் தேவையில்லை..! மூத்த குடிமக்களுக்கு மிகப்பெரிய ரிலீஃப் கொடுத்த மத்திய பட்ஜெட்..!

ஓய்வூதிய வருமானம் மட்டுமே உள்ள 75 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு வருமான வரி அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக…