வாகன ஓட்டுநர்களோடு பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

அனுமதி இல்லாமல் மண் அள்ளிய வாகனங்கள்: வாகன ஓட்டுநர்களோடு பொதுமக்கள் வாக்குவாதம்

திண்டுக்கல்: ஒட்டன்சத்திரம் அருகே சாலை ஓரங்களில் ஊராட்சி நிர்வாகம் அனுமதியில்லாமல் மண் அள்ளிய ஜெசிபி இயந்திரம் மற்றும் டிப்பர் லாரியை…