வான்கோழி

முழு வான்கோழியையும் முழுங்கிய நாய்; அப்புறம் இது தான் நடக்கும்

ஸ்காட்லாந்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகைக்காக சமைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த முழு வான்கோழியை, அந்த வீட்டின் செல்ல நாய் முழுவதும் சாப்பிட்டுள்ளது. பின் நகரமுடியாமல்…