வாழைப்பூ சாறு

அதிகப்படியான வெள்ளைப்படுதலை குணமாக்கும் மகத்தான வாழைப்பூ சாறு!!!

வெள்ளைப்படும் பிரச்சினை பெரும்பாலான பெண்களுக்கு பொதுவானது என்றாலும் அது ஒரு சிலருக்கு அதிகப்படியாக இருக்கும். மாதவிடாய் காலத்திற்கு முன்பு ஏற்படும்…