வாஷிங்மெஷின்

வாஷிங்மெஷின் முதல் நூலகம் வரை..! போராட்டக்களத்தில் விவசாயிகள் வாழ்க்கை எப்படி உள்ளது..?

இந்தியாவின் தலைநகருக்குள் நுழைவதற்கான மூன்று முக்கிய நெடுஞ்சாலைகள் சில மாதங்களாக விவசாயிகளின் முற்றுகைப் போராட்டத்தால் முடங்கியுள்ள நிலையில், போராட்டத்தின் மையப் பகுதியாக…