விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்த அனுமதிக்காத திமுக அரசு கண்டித்து இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம்

விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்த அனுமதிக்காத திமுக அரசு கண்டித்து இந்து முன்னணியினர் ஆர்ப்பாட்டம்

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல்லி விநாயகர் சதுர்த்தி நடத்த அனுமதிக்காத திமுக அரசு நாசமா போகட்டும் என கூறி மண்ணைத் தூற்றி இந்து…