வினோத் பஜாஜ்

ஒரே ஊரில் இருந்துகொண்டு உலகைச் சுற்றி வந்த 70 வயது “வாலிபர்” – இது எப்படி சாத்தியம்?

இந்தியாவைச் சேர்ந்தவர் வினோத் பஜாஜ் இவர் கடந்த 43 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அயர்லாந்திற்குச் சென்று அங்குத் தொழில் செய்து செட்டில்…