விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு

முண்டு மிளகாய்க்கு கிடைக்குமா புவிசார் குறியீடு: எதிர்பார்ப்பில் விவசாயிகள்..!!

ராமநாதபுரம்: ராமநாதபுரம் பாரம்பரிய முண்டு மிளகாய்க்கு புவிசார் குறியீடு வழங்க வேண்டும் என விவசாயிகள் எதிர்பார்க்கின்றனர். இந்தியாவில் பொருட்களுக்கான புவிசார்…