வீடு கட்ட அடிக்கல் தோண்டும் போது மூன்று சாமி சிலைகள் மீட்பு

வீடு கட்ட அடிக்கல் தோண்டும் போது மூன்று சாமி சிலைகள் மீட்பு

திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அருகே வீடு கட்ட அடிக்கல் தோண்டும் பணியின் போது பச்சை நிறக் கற்களால் ஆன பெருமாள், ஆண்டாள்,…