வீரதீர செயலுக்கான விருது

ஆற்றில் அடித்துச்சென்ற சிறுவனை காப்பாற்றிய காவலர்: மத்திய அரசின் வீரதீர செயலுக்கான விருதுக்கு தேர்வு..!!

தஞ்சாவூர்: மத்திய அரசு சார்பில் வீர தீரச் செயல்களில் ஈடுபடும் போலீஸாருக்கு வழங்கப்படும் பிரதமரின் உயிர்காக்கும் காவலர் விருதுக்காக தஞ்சாவூர்…